sky City

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ năm ngày 24/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ năm ngày 24/04/2014

Đặc Biệt

77969

Giải Nhất

03081

Giải Nhì

6458224110

Giải Ba

372560661229169
404339373366997

Giải Tư

4684044777737163

Giải Năm

791248285444
439633759293

Giải Sáu

019876206

Giải Bảy

49801953
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

6

1

0,2,2,9,9

2

8

3

3,3

4

4,7,9

5

3,6

6

3,9,9

7

3,5,6

8

0,1,2,4

9

3,6,7
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

061012121919283333
444749535663696973
757680818284939697
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ tư ngày 23/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ tư ngày 23/04/2014

Đặc Biệt

09163

Giải Nhất

67401

Giải Nhì

6524560852

Giải Ba

204863699420197
872564257524397

Giải Tư

2774764190680094

Giải Năm

503715580288
352286285442

Giải Sáu

894184233

Giải Bảy

54041273
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

1,4

1

2

2

2,8

3

3,7

4

1,2,5

5

2,4,6,8

6

3,8

7

3,4,5

8

4,6,8

9

4,4,4,7,7
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

010412222833374142
455254565863687374
758486889494949797
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ ba ngày 22/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ ba ngày 22/04/2014

Đặc Biệt

55155

Giải Nhất

58317

Giải Nhì

4946619305

Giải Ba

604610688718622
435359462272158

Giải Tư

8345961414220003

Giải Năm

446301580934
663506065556

Giải Sáu

073958297

Giải Bảy

81280116
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

1,3,5,6

1

4,6,7

2

2,2,2,8

3

4,5,5

4

5

5

5,6,8,8,8

6

1,3,6

7

3

8

1,7

9

7
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

010305061416172222
222834353545555658
585861636673818797
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ hai ngày 21/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ hai ngày 21/04/2014

Đặc Biệt

31340

Giải Nhất

93234

Giải Nhì

4853730886

Giải Ba

036966788498975
290441634497119

Giải Tư

8248114173842068

Giải Năm

959770173187
776416892598

Giải Sáu

869075962

Giải Bảy

18422893
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

1

7,8,9

2

8

3

4,7

4

0,1,2,4,4,8

5

6

2,4,8,9

7

5,5

8

4,4,6,7,9

9

3,6,7,8
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

171819283437404142
444448626468697575
848486878993969798
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng chủ nhật ngày 20/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng chủ nhật ngày 20/04/2014

Đặc Biệt

92108

Giải Nhất

53768

Giải Nhì

8091224552

Giải Ba

483053569956784
509676566328565

Giải Tư

8444050924213599

Giải Năm

908698267409
199768405598

Giải Sáu

811054388

Giải Bảy

84883883
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

5,8,9,9

1

1,2

2

1,6

3

8

4

0,4

5

2,4

6

3,5,7,8

7

8

3,4,4,6,8,8

9

7,8,9,9
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

050809091112212638
404452546365676883
848486888897989999
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ bảy ngày 19/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ bảy ngày 19/04/2014

Đặc Biệt

84874

Giải Nhất

32811

Giải Nhì

8514519902

Giải Ba

736908631711911
000713669863927

Giải Tư

1390333093707504

Giải Năm

867759608176
912029503900

Giải Sáu

320266326

Giải Bảy

27433225
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

0,2,4

1

1,1,7

2

0,0,5,6,7,7

3

0,2

4

3,5

5

0

6

0,6

7

0,1,4,6,7

8

9

0,0,8
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

000204111117202025
262727303243455060
667071747677909098
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ sáu ngày 18/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ sáu ngày 18/04/2014

Đặc Biệt

65471

Giải Nhất

88660

Giải Nhì

9815237936

Giải Ba

851883754860714
894275869863266

Giải Tư

5252819852497597

Giải Năm

404831784856
277935626207

Giải Sáu

578910027

Giải Bảy

79990332
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

3,7

1

0,4

2

7,7

3

2,6

4

8,8,9

5

2,2,6

6

0,2,6

7

1,8,8,9,9

8

8

9

7,8,8,9
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

030710142727323648
484952525660626671
787879798897989899
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ năm ngày 17/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ năm ngày 17/04/2014

Đặc Biệt

09110

Giải Nhất

91164

Giải Nhì

3844258335

Giải Ba

193128806938217
049338155686454

Giải Tư

8025601357502619

Giải Năm

809145669059
816047359939

Giải Sáu

875759804

Giải Bảy

93168235
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

4

1

0,2,3,6,7,9

2

5

3

3,5,5,5,9

4

2

5

0,4,6,9,9

6

0,4,6,9

7

5

8

2

9

1,3
facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

041012131617192533
353535394250545659
596064666975829193
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ tư ngày 16/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ tư ngày 16/04/2014

Đặc Biệt

23906

Giải Nhất

56548

Giải Nhì

3428567502

Giải Ba

474847905888852
590038997964115

Giải Tư

2450712184479916

Giải Năm

595390196521
770869774949

Giải Sáu

230150441

Giải Bảy

60562025
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

2,3,6,8

1

5,6,9

2

0,1,1,5

3

0

4

1,7,8,9

5

0,0,2,3,6,8

6

0

7

7,9

8

4,5

9

facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

020306081516192021
212530414748495050
525356586077798485
spe

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ

Mở thưởng thứ ba ngày 15/04/2014

facebook in mail tinnhan tweet zing

Mở thưởng thứ ba ngày 15/04/2014

Đặc Biệt

86743

Giải Nhất

88745

Giải Nhì

8451145739

Giải Ba

318746018810840
902411762129219

Giải Tư

2270952874850054

Giải Năm

526462213669
036542457624

Giải Sáu

630572553

Giải Bảy

85462036
Nhận KQXS Thủ Đô : Soạn XSTD gửi 7745

Đầu

Cuối

0

1

1,9

2

0,1,1,4,8

3

0,6,9

4

0,1,3,5,5,6

5

3,4

6

4,5,9

7

0,2,4

8

5,5,8

9

facebook tweet mail zing

Lô tô trực tiếp

111920212124283036
394041434545465354
646569707274858588